Over ICWV

International Center for Western Values Stichting (afgekort: ICWV) is een non-profit organisatie, gevestigd in Amsterdam, Nederland.

Bestuur

 

Het bestuur verricht zijn taken onbezoldigd. ICWV heeft ook geen medewerkers in loondienst.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:           

  • het promoten van westerse (Joods-christelijke en humanistische) normen en waarden aangaande tolerantie, vrijheid en mensenrechten voor iedereen;
  • de studie, het blootleggen en bestrijden van anti-democratische tendenzen en ideologieën in Europa en daarbuiten;
  • het bestrijden van antisemitisme en een halt toeroepen aan de demonisering van het Joodse volk en de Joodse Staat;
  • het ondersteunen van de Joodse Staat door in het publieke debat over Israël (historische) feiten aan te dragen en de ontstaansgeschiedenis van het conflict met de Palestijnen en de Arabieren toe te lichten.

 

De stichting wil haar doel onder andere bereiken door middel van:

  • het geven van voorlichting in woord en geschrift, het uitgeven of doen uitgeven van publicaties (zowel digitaal als in druk), het onderhouden van websites, het geven van advies en het (financieel) ondersteunen van gelijkgestemden, alsmede het in financieel en praktische zin mogelijk maken van genoemde activiteiten;
  • de kunsten, literatuur en muziek te bevorderen (door het steunen van individuele uitingen en projecten evenals door bij te dragen aan inspanningen die het artistieke klimaat binnen de westerse wereld verbeteren);
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Correspondentieadres

International Center for Western Values
Postbus 5
1000 AA  Amsterdam

Bankgegevens

ICWV, Amsterdam

IBAN: NL90INGB0000340034

BIC: INGNL2A

Kamer van Koophandel

ICWV is ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder nummer 56660995.

Fiscaalnummer

#852244095

Financiën en beoogde accenten

ICWV verwacht jaarlijks tot enkele duizenden euro’s te kunnen besteden aan het (laten) organiseren van debatten en workshops, het initiëren en ondersteunen van boekprojecten en het creëren en verspreiden van (YouTube) filmpjes. De financiering van deze activiteiten zal primair haar oorsprong hebben in donaties.

ICWV is opgericht in december 2012 en heeft in 2013 haar eerste activiteiten ontplooit en de eerste donaties ontvangen.

Klik hier voor de jaarstukken (financiële verantwoording).

ANBI

ICWV is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. U mag daarom uw giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan het ICWV als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven. Informeer voor de exacte regels en eventuele beperkingen bij uw accountant/boekhouder en/of raadpleeg de website van de belastingdienst.

Uw eventuele bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.